1. semesters eksamen
Portfolio

Udklip af projektets forside Udklip af projektets menu-oversigt

Undervejs

Jeg har lært en masse om at strukturere min tid. Førhen fik jeg kun gjort ting, når jeg var under tidspres. Men da jeg fra starten havde sat nogle milepæle undervejs, så kunne jeg nemmere holde motivationen oppe. Opgavekravende har været til stor hjælp for mig, for at kunne fuldføre projektet. Kravene og mine egne milepæle har gjort mig tilfreds med udviklingen undervejs i projektet.
Jeg forventede, at lære at kunne anvende de værktøjer vi havde fået i undervisningen til noget praktisk. F.eks. kan det være svært at forstå hvor nødvendig Work Breakdown Structure kan være, når man ikke har brugt det før. Derudover ville jeg gerne bruge noget javascript, da det er det som jeg har sværest med lige nu.
Jeg nåede mit mål om at bruge noget javascript. Men samtidig føler jeg, at jeg mangler teoretisk viden. Fordi ét er at finde nogle eksempler på internettet om hvordan man f.eks. kan tilføje en funktion til at swipe mellem projekterne, men jeg vil forstå 100% af hvad der er i min kode. Som det er lige nu, har jeg ikke viden nok omkring opbygningen og sproget i javascript til at kunne implementere det i dette projekt. I fremtiden vil jeg målrette mig efter at lære javascript fra bunden, så jeg fremover kan påbygge en mere brugervenlig hjemmeside.

Udklip af udvilkingen af logoet
Skærmbillede af koden fra projektet

Reflektion

Reflektion over projektledelsen

Jeg var godt klar over at det ville være svært for mig at følge mit WBS fuldt ud. Jeg var allerede tidligt i forløbet foran for planen. Men i sidste ende var det egentlig godt. Jeg fik nemlig et større scopecreep, i form af at jeg valgte at lave en hel ny side kun til mobil. Det betød, at når jeg skulle rette større eller enkelte småting, så skulle jeg rette alting dobbelt. Næste gang skal jeg tænke meget mere igennem, hvordan tingene skal laves i starten af forløbet. Netop så jeg undgår at rette punkterne i mit Grantt-kort, men derudover var Grantt-kortet en god indsigt i hvor lang tid jeg bruger på visse ting.

Reflektion over videreudvikling

Jeg har allerede nu en liste over ting, jeg gerne ville have haft med på hjemmesiden. Ting jeg ikke havde haft tilstrækkelig erfaring eller viden til at implementere. Blandt andet ville jeg gerne have at man kunne swipe igennem de forskellige projekter på mobilen og bruge piletasterne på computeren. Derudover ville jeg gerne have noget bevægelse på forsiden, da den er meget simpel og kedelig. Men jeg vil nødt til at få styr på et animationsprogram, før jeg har evner til at skabe noget jeg vil blive tilfreds med på forsiden.

Reflektion over kodningen

Jeg startede med at implementere hele desktophjemmesiden og derefter mobilhjemmesiden. Hvilket gør at saraskov.dk bliver meget mere besværlig at opdatere end det havde behøvet. Grunden til at jeg gjorde det sådan var; fordi jeg i de enkle projekter ville have forskellige rækkefølger på tekst og billeder. Men da jeg gik i gang med at kode mobilhjemmesiden, opdagede jeg, at det var meget mere besværligt at rette i det gamle css, fordi et projekt på mobilhjemmesiden og desktophjemmesiden ikke indeholdte det samme. Næsten gang vil jeg oprette strukturere indholdet, sådan så jeg ikke skal holde styr på to html dokumenter for den samme side.