Projekt - Sweetbot

Udklip af projektets forside Udklip af projektets menu-oversigt

Hvad har jeg lært under forløbet?

Sweetbot-projektet var vores første gruppeprojekt. Nogle gange har jeg lidt svært ved gruppeprojekter, da jeg ofte har nogle meget klare idéer, men ikke altid er så god til at formidle dem. Men vi valgte at bruge meget tid på WBS (Work Breakdown structure) og PBS (Product Breakdown structure). Det var en god metode til at sikre os, at alle var med på vores fælles mål i løbet af projektet. Som beskrevet i opgavebeskrivelsen, så var responsive design en central del af opgaven. Nogle af de andre i min gruppe havde svært ved at forstå det, men i kraft af at jeg havde fået en god forståelse for responsive design, brugte vi en del tid på at hjælpe hinanden. Jeg har herfra lært at forklare god kodestruktur videre, på en konstruktiv og brugbar måde..

Hvordan hænger det sammen med mit forhåndskendskab til emnet og denne opgavetype?

Jeg har jo førhen lavet gruppeprojekter, men når man ikke har arbejdet med folk før, kan det nogle gange være en svær proces. Men de førnævnte metoder gjorde processen nem, og vi var ikke tidspresset eller stresset på noget tidspunkt, fordi vi i forvejen havde gennemtænkt hvor meget tid vi skulle bruge på hver del.

Hvad forventede jeg at lære?

Jeg forventede at blive bedre til gruppearbejde og hvad det vil sige at skulle lave et produkt sammen. Derudover forventede jeg at lære GitHub, og hvordan det fungerer.

Hvad har jeg mere brug for at lære?

Vi fik aldrig GitHub til at fungere, og vi havde svært ved at få hjælp til det.

Hvad vil jeg foretage mig for at komme til at lære dette?

Jeg har tænkt mig at prøve at bruge GitHub til alle fremtidige projekter, da det er et redskab jeg meget gerne vil have styr på..