Python opgaver

På mit 2. semester på Webudvikling top-up’en kunne vi vælge imellem to valgfag: Avanceret Python eller Udvidet Frontend udvikling (fokus på React og Vue.js). Jeg valgte det første, da det lå længst væk for den viden jeg havde i forvejen, og ønskede at lære så bredt som muligt. I valgfaget blev vi bl.a. præsenteret for forskellige frameworks og basic viden og algoritmer
Alle afleveringer er på engelsk, da undervisningen foregik herpå

1

1. Python aflevering – API

I vores første Python opgave skulle vi lave et lille website med fokus på at bruge en API, som vi selv kunne finde. Til at bygge websitet brugte jeg Flask framework og en Dungeons and Dragon API.

Opgavebeskrivelse

Find a webpage with an api for public use.
(Could be a page with weather, movies (other than omdb), football or any other topic.
Maybe inspiration can be found here : https://rapidapi.com/blog/most-popular-api>>>)
Make a Python webpage using the api.

2

2. Python aflevering - Mongo database

Temaet for vores 2. Python aflevering var Mongo Database med relationer. Vi havde førhen kun arbejdet med relationelle databaser, så vi skulle vise et eksempel på hvordan man kan lave relationer i en objektorienteret database.

Opgavebeskrivelse

  • Make a program that can handle CR on a small MungoDB with collections of players and teams.

  • There must be relations between the players and the teams.

  • When creating a team, it should be possible to add a key of own choice with corresponding data.

3

3. Python aflevering – Critical Path

Undervisningen forud for vores tredje aflevering handlede om datastruktur og algoritmer. I opgaven skulle vi vise hvordan man kunne bruge linked list til at udregne ”the critical path” i et gantt kort.

Opgavebeskrivelse

Critical path

The picture from Wikipedia shows a graph with critical path and details shown.
(By Agarcialw - Own work, CC BY-SA 4.)
Make a general program, which set up the graph with the tasks (A-H) and their durations only.
Make the program find the critical path.

4

4. Python aflevering – Valgfri projekt

Til vores sidste opgave i ”advanced python” skulle vi selv vælge et emne at læse op på og til sidst lave en større aflevering, som vi skulle præsentere til fagets eksamen. Jeg valgte Django og Django REST API framework. Den sidste valgte jeg fordi vi endnu ikke havde lavet vores eget API i undervisningen, og jeg ville meget gerne finde ud af hvilke muligheder der lå dér. Vi havde førhen haft om MVC opbyggede projekter (i .NET), så Django passede godt til min eksisterende viden.

Opgavebeskrivelse

Choose your own interesting Python topic.
(E.g. Django, graphics on webpages, functional programming …. )
The topic must be approved.
Investigate your topic.
Make experiments.
Write a small report.